Urząd Miasta Krakowa

Elektroniczna Obsługa Dokumentów

Elektroniczna Obsługa Dokumentów

Celem projektu było usprawnienie działania procedur wewnętrznych Urzędu, a dokładniej ułatwienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację usług publicznych. Nasze oprogramowanie zapewnia obsługę dokumentów elektronicznych oraz papierowych, obieg korespondencji i spraw w obrębie urzędu z wykorzystaniem mechanizmów przepływu pracy (workflow), archiwizację dokumentów oraz wymianę dokumentów z systemami teleinformatycznymi.

Klient
Urząd Miasta Krakowa

Wdrożenie
2020

Adres
System dostępny jedynie w ramach sieci wewnętrznej klienta.