Ministerstwo Sportu i Turystyki

Rejestry Publiczne w Turystyce

System Rejestrów Publicznych w Turystyce (SRwT)

System Rejestrów Publicznych w Turystyce współtworzyliśmy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Projektowany był z myślą o osobach korzystających z usług przedsiębiorców turystycznych. W Systemie znajdziemy rejestr wszystkich zarejestrowanych w Polsce obiektów hotelarskich, biur podróży, przewodników górskich, itp. Narzędzie umożliwia weryfikację, czy dany podmiot turystyczny działa legalnie. Dodatkowo System stanowi wsparcie dla organów administracji samorządowej w zakresie nadzoru nad obiektami hotelarskimi oraz innymi obiektami, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Szczegóły

Klient
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wdrożenie
12.2020

Adres
https://turystyka.gov.pl/