Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

SmartRadar

SmartRadar

Narzędzie służące do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zadaniem SmartRadaru jest wsparcie procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz koordynacji działań podejmowanych w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym. Wskaźniki dostępne w SmartRadarze mają również służyć upowszechnianiu informacji na temat innowacyjności gospodarki oraz poszczególnych branż i obszarów, określonych jako specjalizacje w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Szczegóły

Klient
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Wdrożenie
12.2019

Adres
https://smartradar.smart.gov.pl/