Ministerstwo Finansów

EUREKA

System Informacji Celno-Skarbowej - Eureka

Celem wdrożenia systemu była optymalizacja i cyfryzacja procesów wytwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji na temat jednolitego i aktualnego stanowiska organów administracji skarbowej, w zakresie sposobu interpretowania i stosowania przepisów prawa podatkowego i celnego. Zadaniem systemu jest usprawnienie pracy ponad 70 tysięcy urzędników pracujących dla Resortu Finansów, a także umożliwienie dostępu do aktualnych informacji podatkowych i celnych wszystkim obywatelom.

Szczegóły

Klient
Ministerstwo Finansów

Wdrożenie
09.2021

Adres
https://eureka.mf.gov.pl/