Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

SIPP

SIPP

Głównym zadaniem projektu była budowa Systemu integrującego systemy UFG z systemami Poczty Polskiej w zakresie wysyłki i śledzenia statusu przesyłek. Projekt realizowaliśmy z naszym partnerem, firmą Dahliamatic.

Klient
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wdrożenie
2020

Adres
System dostępny jedynie w ramach sieci wewnętrznej klienta.