Żandarmeria Wojskowa

Bażant

Bażant

Celem projektu było wdrożenie i utrzymanie narzędzia umożliwiającego uporządkowanie procedur wewnętrznych oraz usprawnienie działania Żandarmerii Wojskowej. System między innymi wspomaga przygotowywanie dokumentacji dzięki dynamicznym formularzom.

Klient
Żandarmeria Wojskowa

Wdrożenie
2020

Adres
System dostępny jedynie w ramach sieci wewnętrznej klienta.