Realizacje

Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

EUREKA

Ministerstwo Finansów

SmartRadar

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Rejestry Publiczne w Turystyce

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Elektroniczna Obsługa Dokumentów

Urząd Miasta Krakowa

SIPP

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Bażant

Żandarmeria Wojskowa

SmartGIS

PKP TELKOL

Platforma Obsługi Artystów

Związek Artystów Scen Polskich

Managing Box

Produkt NEKKEN

System Obsługi Przesyłek

Sąd Apelacyjny w Krakowie
11/11