Sąd Apelacyjny w Krakowie

System Obsługi Przesyłek

System Obsługi Przesyłek

Głównym zadaniem projektu jest usprawnienie procesu komunikacji między dostawcą usług pocztowych a Centrum Zakupów dla Sądownictwa oraz rozliczanie usług świadczonych przez operatora pocztowego dla wszystkich jednostek sądownictwa i prokuratur regionalnych w Polsce. System Obsługi Przesyłek (SOP) umożliwia kompletowanie zamówienia oraz składanie reklamacji dla określonej przesyłki, krajowej lub zagranicznej, w jednostkach sądów w całej Polsce.

Klient
Sąd Apelacyjny w Krakowie

Wdrożenie
W trakcie.

Adres
System dostępny jedynie w ramach sieci wewnętrznej klienta