Portal Mapowy

Portal Mapowy dla Miasta Stołecznego Warszawa

W kwietniu 2021 roku rozpoczęliśmy pracę dla Miasta Stołecznego Warszawa przy budowie i wdrożeniu serwisu mapowego m.st. Warszawy, wraz ze świadczeniem Serwisu Rozwiązania oraz realizację Modyfikacji.

W wyniku realizacji projektu powstała nowa wersja Serwisu: https://testmapa.um.warszawa.pl/, która została unowocześniona pod względem wizualnym. Interfejs stał się atrakcyjny wizualnie dla współczesnych odbiorców. Dodatkowo w ramach projektu zwiększono użyteczność Serwisu oraz rozbudowano go o nowe funkcjonalności.

Użyteczność i rozbudowa polegała na:

  • Podniesienie atrakcyjności i intuicyjności interfejsu

Przeprojektowaliśmy interfejs, czyniąc go bardziej nowoczesnym i przyjaznym dla użytkownika, co przyczyniło się do zwiększenia zaangażowania użytkowników.

  • Optymalizacja wyszukiwania danych

Udoskonaliliśmy mechanizmy wyszukiwania, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne odnajdywanie potrzebnych informacji.

  • Utworzenie profili użytkowych

Wprowadziliśmy możliwość tworzenia indywidualnych profili, co pozwoliło na lepsze dostosowanie portalu do potrzeb każdego użytkownika.

  • Kategoryzacja tematyczna danych

Wprowadziliśmy tematyczne kategorie danych, co uczyniło nawigację po portalu bardziej przejrzystą.

  • Tworzenie i udostępnianie własnej mapy

Użytkownicy otrzymali możliwość tworzenia własnych map oraz ich udostępniania, co zwiększyło interaktywność portalu.

  • Optymalizacja wydajności i bezpieczeństwa

Zastosowaliśmy najnowsze technologie, aby portal działał płynnie i był odporny na potencjalne zagrożenia.

  • Poprawa dostępności na urządzeniach mobilnych

Dzięki responsywnemu designowi portal stał się w pełni dostępny na smartfonach i tabletach.

  • Rozbudowa istniejących funkcjonalności i dodanie nowych

Na podstawie feedbacku użytkowników oraz naszej analizy, rozbudowaliśmy istniejące funkcje i wprowadziliśmy nowe, zwiększając wartość portalu dla jego użytkowników.

Strona Startowa serwisu mapowego m. st. Warszawy

Portal Mapowy m. st. Warszawy

Klient
Miasto Stołeczne Warszawa

Wdrożenie
11.2023

Adres
https://testmapa.um.warszawa.pl/